AFS  lösningar


Owning Your Brand's Social Community Drives More Shoppers and Sales

ADVANCED FARMING SYSTEMS
AFS 392 ANTENNEN

Från och med i år ersätts AFS 372-antennen av AFS 392-antennen, för att kunna erbjuda dig klassens bästa prestanda och extrafunktioner, från fabrik eller som en eftermonteringslösning. 

Olika nivåer av noggrannhet för dina behov


Nivå 1: Standard noggrannhet

RangePoint med precision ner till 15 cm drag till drag. 

Används vid:

Spridning

Sprutning

Jordbearbetning 

Skörd

Olika nivåer av noggrannhet för dina behov


Nivå 2: Medium noggrannhet

(erbjuds endast för eftermarknad)

CenterPoint RTX noggrannhet ner till 4 cm drag till drag 


Används vid:

Spridning

Sprutning

Sådd

Jordbearbetning

Skörd

Olika nivåer av noggrannhet för dina behov


Nivå 3: Hög noggrannhet

AFS RTK+ noggrannhet ner till 1,5 cm, drag till drag, år efter år.

Nivå 3-valet kan lätt kompletteras med ett PCM-modemAnvänds vid:

Spridning

Sprutning

Jordbearbetning

Skörd

Sådd & sättning

Mekanisk ogräsbekämpning

Kompatibel med autostyrningslösningar från eftermarknaden

AFS 392 antennen kan användas på olika maskinmodeller med AFS Pro 700 och AFS Pro 700 Plus skärm, även de som inte är redo för autostyrning, genom att lägga till EZ Pilot Pro eller Autopilot MotorDrive.

AFS 392 antennen är installerad från fabrik på följande serier:

  • Vestrum CVX
  • Maxxum
  • Puma
  • Axial-Flow MY23Vindrutetorkare och solskydd
AFS Connect