Container for the scroll indicator

(Will be hidden in the published article)

CASE IH GØR FORSKELLEN.

LAD OS VISE DIG HVORDAN.

Motoroljans roll

En motorolja liknar inte den andra, då motoroljor kan ha olika fysiska och kemiska egenskaper. Det är viktigt att använda en motorolja som ger god prestanda åt maskinen. Använder man fel motorolja kan det göra att motorn inte går på rätt sätt och att den förkortar motorns livslängd. 

En motorolja ska vara formulerad så att den klarar många olika utmaningar som kan påverka motorn. 

 Sotbildning 

Slambildning

Slitage på ventilerna

Avlagringar på

kolvarna

Oxidering 

av motoroljan

Slitage på 

cylindrarna

Slitage på lager


MODERNA DIESELMOTORER KÖRS VARMARE OCH DE HÖGA TEMPERATURERNA ÖKAR DEN TERMISKA/OXIDATIVA BELASTNINGEN PÅ SMÖRJMEDLEN

Original PETRONAS-smörjmedel hjälper till att nå behoven av hög effekt och vridmomentdensitet på den nya generationens Steg V-motorer. 


Varför välja PETRONAs smörjmedel?

För att bevara motorns prestanda och öka livslängden ska smörjmedlen säkerställa kolvens renhet, bekämpa sot och slitage, bromsa oxideringsprocessen, undvika att slam bildas och bibehålla en optimal viskositet. 

Original PETRONAS är formulerade att ge dina maskiner alla dessa funktioner och att säkra en maximal effektivitet över tid. 

MINDRE TERMISK NEDBRYTNING OCH FÄRRE AVLAGRINGAR

Termisk nedbrytning och avlagringar kan sänka livslängden på motorkomponenterna. Om de förvärras av hårda driftsförhållanden, kommer motorns funktioner att försämras. Detta kan till sist leda till motorfel.

Bruksanvisning 


Maskinerna ska klara arbete under tuffa förhållanden och i extrema omgivningar, så som hård belastning, damm och lera, utan att stanna. De arbetar med många tunga arbetsuppgifter och de arbetar konstant. Dag och natt ska de vara effektiva. Därför är det viktigt att alla delar skyddas och det är avgörande att motorn hålls stark. 


Genom att följa bruksanvisningen och att använda original PETRONAS smörjmedel, som uppfyller samtliga krav från Case IH, får motorn maximal prestanda och man slipper onödiga servicekostnader. 

Tama