REAL TIME KINEMATIC (RTK)

AFSGUIDE


Owning Your Brand's Social Community Drives More Shoppers and Sales

Container for the scroll indicator

(Will be hidden in the published article)

ADVANCED FARMING SYSTEMS (afs)
PROWADZENIE

Dlaczego w rolnictwie potrzebujemy sygnałów korekcyjnych i czym jest Real Time Kinematic (RTK)?


W obecnych czasach rolnictwo precyzyjne i wykorzystanie technologii GNSS są nierozłączne. Informacje o pogodzie, warunkach glebowych i stanie upraw są połączone technologią sieciową, która umożliwia rolnikom poprawę wydajności.

GPS jest często używany jako termin ogólny dla systemów satelitarnych. Odnosi się jednak wyłącznie do amerykańskiego systemu telekomunikacji satelitarnej a ogólnym terminem jest ogólnoświatowy system nawigacji satelitarnej GNSS (Global Navigation Satellite System). Inne przykłady systemów satelitarnych to europejski Galileo, rosyjski GLONASS i chiński BeiDou.


Dlaczego w sektorze rolniczym nadal potrzebne są sygnały korekcyjne?

Proste wytłumaczenie: Ziemia jest otoczona atmosferą (jonosferą i troposferą). W drodze na ziemię sygnał satelitarny przechodzi przez te sfery i ulega odbiciu – co jest główną przyczyną odchylenia/błędu sygnału. 


Zatem, dokładność pozycjonowania bez wykorzystania sygnałów korekcyjnych wynosi tylko ok. 3–10 metrów. Znamy to chociażby z nawigacji samochodowej. W rolnictwie to za mało i liczy się każdy centymetr, więc korzystając z usług korekcyjnych, można osiągnąć dokładność rzędu 1,5 cm.

Ze względu na różne wymagania dotyczące dokładności i różnorodność technologiczną zalecane są różne sygnały korekcyjne: 20 cm
EGNOS
5-10 cm
PPP*
1,5 cm
RTK+
MAPOWANIE PLONÓW  
ZBIORY 
ROZRZUCANIE VRA
 
OPRYSKIWANIE VRA
ORKA
ZAUTOMATYZOWANE KIEROWANIE
ZBIÓR KUKURYDZY
OPRYSK Z WYKORZYSTANIEM STEROWANIA SEKCJAMI
ROZRZUCANIE Z WYKORZYSTANIEM STEROWANIA SEKCJAMI
ORKA PASOWA   
ORGANIZACJA RUCHU NA POLU   
RÓWNANIE PÓL   
OSUSZANIE
ODCHWASZCZANIE W UPRAWIE

AFS RTK+ od Case IH’s – zasada działania

GPS z kinematyką czasu rzeczywistego (RTK) to potężna technologia wykorzystywana dla zapewnienia bardzo dokładnego pozycjonowania i danych nawigacyjnych. W Europie Case IH wykorzystuje rozległą sieć stałych stacji bazowych w celu zapewnienia naszym klientom najlepszej usługi, aby sami nie musieli inwestować w pojedyncze stacje referencyjne.

1

2

3

4

Jest to stale powtarzający się proces tak długo, jak maszyna jest podłączona do naszego centrum danych RTK.

AFS RTK+

AFS RTK+ jest usługą korekcyjną RTK dostarczaną w formie subskrypcji, która zapewnia wysokiej jakości sygnały korekcyjne GNSS wszystkim użytkownikom pracującym w obrębie danej sieci. Nasze wyspecjalizowane usługi RTK mają bardzo szerokie zastosowanie: tj. pomiary, sterowanie maszynami, budownictwo, bezzałogowe pojazdy powietrzne i rolnictwo precyzyjne.

Po co rezygnować z tego co najlepsze w precyzji:

 • Zautomatyzowane kierowanie
 • Mapowanie plonów
 • Siew precyzyjny
 • Zbiory
 • VRA lub Sterowanie sekcjami (rozrzucanie lub opryskiwanie)
 • Uprawa
 • Organizacja ruchu na polu (CTF)
 • Równanie pól
 • Osuszanie
 • Odchwaszczanie w rzędzie

FUNKCJE 

 • Możliwy najwyższy stopień dokładności: do 1,5 cm
 • Duża gęstość sieci
 • Kompatybilność z wieloma markami
 • Pokrycie w Europie: brak ograniczeń geograficznych lub granic w obrębie sieci
 • Gotowość do pracy z czasie krótszym niż 10 s
 • Bez inwestowania w stację bazową
 • Wsparcie ze strony lokalnego dealera Case IH.

ZALETY

 • Ograniczone zachodzenie podczas uprawy i przygotowania gleby
 • Oszczędność materiału podczas siewu
 • Ograniczenie ilości nawozów i pestycydów
 • Zwiększanie wydajności podczas zbiorów
 • Minimalizacja ubicia gleby dzięki wykorzystaniu organizacji ruchu na polu
 • Wykorzystanie sterowania sekcjami dużej dokładności do automatyzacji dawkowania
 • Poprawa zarządzania zasobami wodnymi przez równanie pól
 • Kontynuacja pracy w warunkach słabej widoczności
 • Ograniczenie obciążenia dla operatora
KOMBAJNY, PRASY I AKCESORIA
AGXTEND™