CASE IH AFS

ZBIERZ CO ZASIEJESZ
Owning Your Brand’s Social Community Drives More Shoppers and Sales

PRECYZYJNY SIEW I PRECYZYJNE NAWOŻENIE DZIĘKI STEROWANIU ZMIENNYM DAWKOWANIEM I SEKCJAMI

Sterowanie sekcjami i dawkowaniem Case IH AFS pozwala umieścić nasiona, nawozy i inne materiały dokładnie tam, gdzie chcesz i TYLKO tam. Ograniczenie zachodzenia i dokładniejsze pozycjonowanie pozwalają oszczędzić materiały, poprawić ergonomię i obniżyć koszty ogólne.

STEROWANIE ZMIENNYM DAWKOWANIEM

Zmienne dawkowanie jest zwykle oparte na wstępnie zdefiniowanej, dokładnej lokalizacji lub jakości gleby w danym obszarze. Do określania tych obszarów stosuje się takie technologie, jak mapowanie, czujniki, sztuczna inteligencja (AI), drony i dane satelitarne. Dlatego też na przykład więcej nasion sieje się w miejscach, w których jest więcej wody i substancji odżywczych. Powszechnie stosuje się je nie tylko podczas zasiewów, lecz również do zwalczania chwastów i nawożenia.


STEROWANIE SEKCJAMI

Sterowanie sekcjami jest technologią opartą na systemie GNSS, która automatycznie włącza i wyłącza sekcje narzędzia w celu uniknięcia zachodzenia we wcześniej obrobionych obszarach bądź takich, które chcemy pominąć (np. drogi wodne i uwrocia). Nie tylko ogranicza to stopień zmęczenia operatorów, poprawia efektywność, lecz także pozwala ograniczyć koszty materiałów i zminimalizować „walkę” roślin o substancje odżywcze, co zapewnia wyższe plony.

POŁĄCZONE KORZYŚCI

  • Oszczędności na materiałach, takich jak nasiona, nawozy i pestycydy, bez nadmiernych zasiewów
  • Wzrost potencjalnych plonów i wyższa jakość zbiorów dzięki zrównoważonym zasiewom i nawożeniu właściwym dla danego pola
  • Ochrona środowiska naturalnego przez ograniczenie stosowania nawozów
  • Ulga dla operatora, gdyż ziemia orna automatycznie dostaje optymalną dawkę materiałów


KOMPATYBILNOŚĆ

Systemy sterowania sekcjami i dawkowaniem są kompatybilne z wieloma narzędziami ISO w połączeniu z rozwiązaniami prowadzenia AccuGuide (fabrycznie wyposażone lub zmodernizowane maszyny Case IH) oraz rozwiązaniami rynku usług posprzedażnych XCN-750, XCN-1050 i XCN-2050.

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ