AFS CONNECT

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA ZBIORÓW

W 2018 roku w kombajnach Axial-Flow serii 250 zastosowano najnowocześniejszą technologię automatyzacji zbiorów – AFS Harvest Command™. Aby zapewnić maksymalną wydajność
w każdych warunkach zbioru, opcjonalny, niezależny system AFS Harvest Command™ komunikuje się ze wszystkimi kluczowymi elementami kombajnu w celu optymalizacji ustawień maszyny odpowiednio do jednej z czterech strategii.

Jego przeznaczeniem jest odciążenie operatora w zakresie dostrajania ustawień kombajnu względem zmieniających się warunków, dzięki czemu operator może skoncentrować się na rozładunku i logistyce. Pełna automatyka systemu AFS Harvest Command™ daje możliwość regulacji kierownic masy w klatce rotora, obejmuje kamerę ziarna oraz czujniki otwarcia sita,
a to wszystko w celu maksymalizacji prędkości zbioru poprzez zmianę ustawień kombajnu do momentu przekroczenia wstępnie ustawionych parametrów.

WYBIERAJ SPOŚRÓD 4 STRATEGII ZBIORU

Algorytm systemu AFS Harvest Command™ w sposób ciągły i automatyczny optymalizuje strategie pracy na roli:
  • TRYB JAKOŚCI ZIARNA: regulacja ustawień dla zachowania docelowej jakości ziarna i stopnia zanieczyszczenia ziarna przy jednoczesnej minimalizacji strat.
  • TRYB OSIĄGÓW: praca z prędkości gwarantującą dopuszczalne straty na rotorze i w układzie czyszczącym.
  • TRYB STAŁEJ PRZEPUSTOWOŚCI: utrzymywanie docelowej przepustowości poprzez zmiany prędkości i regulację ustawień minimalizujących straty.
  • TRYB MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI: praca z prędkością lub limitem mocy ustawionymi przez operatora przy jednoczesnej regulacji ustawień dla minimalizacji strat na rotorze i w układzie czyszczącym.
Pobierz aplikację bezpośrednio ze sklepu z aplikacjami mobilnymi

AFS PRO 700 – JEDNO CENTRUM DOWODZENIA

Pojedynczy wyświetlacz zapewnia bogactwo funkcji. Siedząc w fotelu, kilkoma ruchami możesz przeglądać nawet 6 ekranów pracy na jednym monitorze w celu dostrojenia takich funkcji, jak regulatory czasowe zaworów hydrauliki zewnętrznej, natężenie przepływu, automatyczny WOM, nastawy prędkości obrotowej silnika, alarm poślizgu kół, kalibracje i ustawienia narzędzi, jak również inne kluczowe funkcje maszyny.

AGEXTEND

OPTYMALIZUJ DAWKOWANIE NAWOZÓW AZOTOWYCH

​Najnowocześniejsze rozwiązanie rolnictwa precyzyjnego AGXTEND CropXplorer redukuje koszty, zwiększa plony i optymalizuje zawartość białka w uprawach. Zaawansowane czujniki optyczne określają najlepszą dawkę w zależności od zawartości chlorofilu w uprawie i biomasy, wykorzystując w tym celu specjalne algorytmy.

Dlaczego CropXplorer?
  • Aktywne źródło światła do pracy nocą i dniem
  • Kompatybilny z każdy ciągnikiem i większością dozowników nawozów sztucznych
  • Do 500 pomiarów na sekundę
  • Blisko roślin dla uzyskania bardzo precyzyjnych pomiarów
  • Bez krzywych wzorcowania
Gama Maszyn CASE IH
Następny artykuł